Četrtletno poročilo poslovodstva družbe in skupine za obdobje od 1.7.2017 do 31.3.2018

30 May 2018

 

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavlja naslednje sporočilo:

V prilogi objavljamo nekonsolidirane in konsolidirane nerevidirane poslovne rezultate za obdobje 01.07.2017 do 31.03.2018.

Poročilo  bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 29.05.2018 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

 

Need more info?