Informacija o poslovanju Datalab-a na Hrvaškem

20 Dec 2016

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vodstvo Datalaba d.d. Ljubljana je pri rednem  preverjanju poslovanja svojih hčera zaznalo težavo pri Hrvaški hčeri in sicer:

  • Datalab  Tehnologije d.o.o. Hrvaška s sedežem v Puli, je v bilanci za poslovno leto 2015, zaradi izgube prikazala negativni kapital.
  • Vodstvo Datalab d.d. je prvič predlagalo dokapitalizacijo že na skupščini dne 5.5. 2016,  a je bilo s strani manjšinskih lastnikov preglasovano (potrebnih 75%) ter ponovno zavrnjeno na skupščini dne 4.11.2016.
  • V poslovnem  letu 2016 podjetje tedensko zapada v likvidnostne težave. Zaradi ogroženega poslovanja sledijo razmejevanja in posledično se poslabšuje kapitalsko ustreznost. Podjetje  prične z  zamujanjem plačevanja svojih obveznosti iz naslova  provizij partnerjem.  Podaljušujejo se dobavni roki uporabnikom.
  • Datalab d.d., kot večinski upnik, dne 15.7.2016 sproži postopek prisline poravnave, kjer bi s prestrukturiranjem terjatev v kapital popravili kapitalsko strukturo podjetja in ga ponovno usposobil za poslovanje. Manjšinski lastniki podajajo ugovore, sodišče v Pazinu zavrne presojanje o dokapitalizaciji in predlaga skupščino.
  • Vodstvo Datalaba d.d. Ljubljana   je tokrat predlagalo lastnikom podjetja dokapitalizacijo, ki pa na skupščini 4. novembra 2016 ni bila izglasovana zaradi nasprotovanja manjšinskih lastnikov.
  • Zaradi nesprejetja dokapitalizacije in s tem tudi zavrnitve plana prestukturiranja družbe je na tej seji odstopil direktor družbe.
  • Datalab d.d. Ljubljana je zaradi zaščite poslovanja na Hrvaškem trgu, pogodbo o sodelovanju z Datalab d.o.o. Hrvaška prekinil 08.11.2016, saj je podjetje sprejemalo avanse za licence, ki jih ni dobavljalo.
  • S 1.12.2016 je Datalab d.d. Ljubljana vzpostavil pomoč uporabnikom preko družbe Datalab Agro d.o.o. Zagreb, za distribucijo licenc partnerjem in uporabnikom pa pooblastil  družbo Gravis GT d.o.o. in s tem omogočil nemoteno poslovanje na Hrvaškem trgu.

 

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 20.12.2016 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

 

 

Need more info?