Objava revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2016

28 Oct 2016

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, povezane z objavo pomembnih informacij za poslovanje, družba Datalab, d.d., Ljubljana, objavlja revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2016, ki se je začelo dne 01.07.2015 in končalo dne 30.06.2016.

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 28.10.2016 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

Pripeti dokumenti: Letno poročilo

 

Need more info?